Pojištění domácích zvířatPojištění zvířat – pes a kočka

Každý kdo má doma psa nebo kočku ví, že návštěva veterinárního lékaře je drahou záležitostí. I veterinární ošetření je možné nazvat pojistnou událostí a proto je tu pojištění domácích zvířat.

Pojištění se vztahuje na úhradu nákladů za ošetření ve veterinárním zařízení v případě náhlého onemocnění nebo v případě úrazu zvířete. Pojistit lze pes domácí či kočka domácí.

Pojištění veterinární péče je vhodné pro každého pejska, případně kočku. Nejenže získáte jistotu, že v případě zlomeniny nebo zdravotních obtíží a nutného ošetření Vám s úhradou ve velké míře pomůže i pojišťovna, ale je možnost připojistit si odpovědnost za škody způsobené psem, případně jeho úhyn.

Veterinární pojištění

Předmětem pojištění jsou nutné, účelně a neodkladně vynaložené náklady pojištěného na nezbytnou veterinární léčbu.

Na co se pojištění vztahuje:

 • veterinární vyšetření, ambulantní ošetření
 • hospitalizace, anestezie
 • chirurgické zákroky vč. implantací
 • použití diagnostických přístrojů, použitý materiál
 • náhradní ubytování psa či kočky v hotelu pro zvířata nebo náhradní chovatelská péče během hospitalizace majitele
 • předepsaná medikace (vyjma potravinových doplňků vč. vitamínů, homeopatických přípravků a léčiv)

Místem plnění je obvykle Česká republika.

Cena pojištění veterinární péče se odvíjí od výše vybraného pojistného limitu, stáří pojišťovaného zvířete a frekvence placení pojistného.

Pojištění úhynu

Předmětem pojištění je škoda vzniklá úhynem nebo nutným utracením pojištěného zvířete. Jedná se o pojištění obnosové – při úhynu obdržíte sjednanou částku. Místem plnění je obvykle Česká republika.

Připojištění odpovědnosti z vlastnictví pojištěného zvířete

Připojistit si také můžete pojištění odpovědnost za škody způsobené Vaším psem . Zahrnuta je újma na zdraví vč. duševních útrap, škoda na věci a finanční újma.

Místem plnění je obvykle Česká republika a také Evropa v případě přechodného pobytu pojištěného.Pojištěné zvíře

 • pojištěným zvířetem může být pes domácí nebo kočka domácí
 • zvíře musí být označené mikročipem a/nebo tetováním
 • zvíře musí mít vystaven Pas zvířete v zájmovém chovu a/nebo Očkovací průkaz
 • po sjednání je nutné dodat vyplněný Dotazník a veterinární osvědčení k pojištění domácího zvířete s potvrzením veterinárního lékaře, že zvíře je zdravé (potvrzení lékaře nesmí být starší 5 kalendářních dnů před dnem uzavření PS)
 • zvíře musí být v imunitě proti nemocem vyjmenovaným ve VPP

Pojištění veterinární péče

 • předmětem pojištění jsou nutné, účelně a neodkladně vynaložené náklady pojištěného na nezbytnou veterinární léčbu (vyšetření veterinárním lékařem v případě úrazu či nemoci, léčiva aplikovaná veterinárním lékařem v případě úrazu či nemoci, ambulantní chirurgické zákroky, použití diagnostických přístrojů včetně spotřeby materiálu, anestezie, náklady nutné hospitalizace)
 • pojištění se sjednává jako škodové
 • sjednává se na dobu neurčitou, s pojistným obdobím 12 měsíců
 • spoluúčast 1 000 Kč u každé pojistné události
 • pojistit lze zvíře ve věku 6 měsíců až 8 let (ke dni počátku pojištění)
 • čekací doba: úraz 3 dny; nemoc 30 dní od počátku pojištění
 • místem pojištění je území České republiky

Varianty pojištění a limity:

 • A – 10 000 Kč pro léčbu nemocí, 20 000 Kč pro léčbu úrazů
 • B – 20 000 Kč pro léčbu nemocí, 40 000 Kč pro léčbu úrazů
 • C – 30 000 Kč pro léčbu nemocí, 60 000 Kč pro léčbu úrazů